กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1816 03/10/2561 กรมทางหลวงก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับ ทางหลวงหมายเลข 12 (แยกอินโดจีน)
1817 28/09/2561
no image
สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 28 กันยายน 2561
1818 27/09/2561
no image
สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 27 กันยายน 2561
1819 25/09/2561
no image
สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 25 กันยายน 2561
1820 03/10/2561 กรมทางหลวง เร่งศึกษาการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย
1821 03/10/2561 กรมทางหลวง เปิดศูนย์ One Stop Service การขออนุญาตเดินรถพิเศษ บนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน
1822 21/09/2561
no image
สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 21 กันยายน 2561
1823 20/09/2561
no image
สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 20 กันยายน 2561
1824 06/11/2561
no image
สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
1825 06/11/2561
no image
สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 18 กันยายน 2561
1826 03/10/2561 กรมทางหลวง สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงประจำเดือนสิงหาคม 2561 พบผู้เสียชีวิตลดลง 10% จากปีที่ผ่านมา
1827 03/10/2561 กรมทางหลวงพัฒนา ทล.201 ช่วงเลย-เชียงคาน ขยายเป็น 4 เลน ส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า การเกษตร
1828 14/09/2561
no image
สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 14 กันยายน 2561
1829 13/09/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 13 กันยายน 2561
1830 03/10/2561 กรมทางหลวง ปิดการจราจรหน้าสนามบินดอนเมือง 14-17 ก.ย. 61 นี้ เวลา22.00-04.00 น. แนะนำใช้โทลเวย์