กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 23/02/2567 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
2 22/02/2567 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ฉบับที่...) พ.ศ....
3 21/02/2567 กรมทางหลวง เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขไฟป่าและไฟไหม้สองข้างทางหลวง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง พบเหตุโทรแจ้ง 1586
4 21/02/2567 ข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่21 เดือนกุมภาพันธ์ 2567
5 20/02/2567 กรมทางหลวงขยาย ทล.3497 สาย บ.ช้างแรก – อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่งเสริมการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และสนับสนุนการท่องเที่ยว ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6 20/02/2567 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
7 17/02/2567 TCA Talk พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ จะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมก่อสร้างเติบโต..และ..เข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้อย่างไร??
8 15/02/2567 ข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่15 เดือนกุมภาพันธ์ 2567
9 13/02/2567 กรมทางหลวง เปิดใช้สะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ สายทางเลี่ยงเมืองจักราช จ.นครราชสีมา เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจร และแก้ปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ
10 12/02/2567 ข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่12 เดือนกุมภาพันธ์ 2567
11 09/02/2567 ข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่9 เดือน กุมภาพันธ์ 2567
12 08/02/2567 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
13 06/02/2567 กรมทางหลวง สรุปยอดผู้ใช้ทางมอเตอร์เวย์หมายเลข 6 หลังเปิดใช้ต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่ พบมีปริมาณจราจรกว่า 15,000 คันต่อวัน พร้อมขอความร่วมมือใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด
14 06/02/2567 ข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่ 6 เดือนกุมพาพันธ์ 2567
15 05/02/2567 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ร่างกฎหมายกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงสัมปทาน พ.ศ............