กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม
สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2567
ลงวันที่ 04/07/2567

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ข่าวสด เตือนซ้ำภูเก็ต ท่วม-ดินถล่ม 22 ดาวน์โหลด
แนวหน้า หนองคายอ่วมฝนหนักข้ามคืนท่วมหลายพื้นที่อุตุฯชี้ฉ่ำทั่วไทย 23 ดาวน์โหลด

'