กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลไฟล์ดาวน์โหลด
ค้นหา
ลำดับ ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
1 การขอโอน
2 คำขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่
3 รายงานความก้าวหน้าโครงการปีงบประมาณ 2562
4 รายงานความก้าวหน้าโครงการปีงบประมาณ 2564
5 ขั้นตอนการติดตั้งและใช้งาน VPN ด้วยโปรแกรม GlobalProtect
6 การใช้งาน โปรแกรม zoom
7 คู่มือการใช้งาน Anydesk
8 แบบฟอร์มการปฏิบัติราชการนอกสถานที่
9 รายงานความก้าวหน้าโครงการปีงบประมาณ 2563
10 การจัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
11 สมัครเป็นสมาชิกชมรมข้าราชการ/พนักงานบำเหน็จ บำนาญกรมทางหลวง
12 รายงานความก้าวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ 2565
13 รายงานความก้าวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ 2566
14 รายงานความก้าวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ 2567
15 แบบคำร้องขอข้อมูลผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมทางหลวง