กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

การใช้งาน โปรแกรม zoom

ลงวันที่ 24/03/2563

  

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คู่มือผู้เข้าร่วมประชุม 999 ดาวน์โหลด
คู่มือผู้สร้างห้องประชุม (Host) สำหรับ PC 871 ดาวน์โหลด
คู่มือผู้สร้างห้องประชุม (Host) สำหรับ Mobile(iOS &Android) 842 ดาวน์โหลด
Infographic ผู้เข้าร่วมประชุม 5,128 ดาวน์โหลด
Infographic ผู้สร้างห้องประชุม (Host) 1,517 ดาวน์โหลด

'