กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลไฟล์ดาวน์โหลด
ค้นหา
ลำดับ ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
1 ขั้นตอนการติดตั้งและใช้งาน VPN ด้วยโปรแกรม GlobalProtect
2 การใช้งาน โปรแกรม zoom
3 คู่มือการใช้งาน Anydesk
4 แบบฟอร์มการปฏิบัติราชการนอกสถานที่
5 การจัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
6 สมัครเป็นสมาชิกชมรมข้าราชการ/พนักงานบำเหน็จ บำนาญกรมทางหลวง