กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ขั้นตอนการติดตั้งและใช้งาน VPN ด้วยโปรแกรม GlobalProtect

ลงวันที่ 01/05/2567

 

 
 
 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
วิธีการติดตั้ง Certificates Global Protec บน Windows 108 ดาวน์โหลด
คู่มือขั้นตอนการติดตั้งและใช้งาน VPN ด้วยโปรแกรม GlobalProtect 24 ดาวน์โหลด

'