กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

แบบคำร้องขอข้อมูลผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมทางหลวง

ลงวันที่ 12/02/2567

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอข้อมูลผลการสอบ (ไฟล์ PDF) 90 ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอข้อมูลผลการสอบ (ไฟล์ MS WORD) 49 ดาวน์โหลด

'