ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สื่อป้องกันและต่อต้านทุจริต
ลงวันที่ 09/04/2561

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
Infographic มาตรฐานจริยธรรม 2562 214 Download
การส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองค์กร 208 Download
พัฒนาข้าราชการไทยให้พ้นคอรับปชั่น 145 Download
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต 147 Download
ผู้บังคับใช้กฎหมายกับการกระทำผิด 178 Download
ครอบครัวคือจุดเริ่มต้น 216 Download
ตัวอย่างรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต 116 Download
คดีตัวอย่างการทุจริตภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. 112 Download
คดีตัวอย่างการรับสินบนหรือรับทรัพย์สิน 110 Download
รับสินบนงานเทศกาลหนัง 75 Download
ทุจริตกรุงไทย 78 Download
ทุจริตฮั้วประมูลปุ๋ยอินทรีย์ปลอม 72 Download
ที่ดินอัลไพน์ 82 Download
โปสเตอร์การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและส่วนรวม 72 Download
โปสเตอร์รูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง 78 Download
คดีไร่ส้ม 75 Download
เงินทอนวัด 75 Download
ซื่อสัตย์ สุจริต ตามรอยพ่อ 142 Download
คำอธิบายกฎหมายฮั้ว 154 Download
กรณีทุจริตโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน 112 Download
แผ่นพับหยุดคนโกงคนประเทศไทย 94 Download
ความรู้วินัยข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. 92 Download
รวมพระบรมราโชวาท รัชกาลที่ 9 117 Download
แผ่นพับการ์ตูนรณงค์ป้องกันทุจริต 82 Download
ไขปม 10 คดีทุจริต ภารกิจพิชิตโกง 126 Download
กรณีตัวอย่างการกระทำความผิดทางวินัย 124 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.