กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
251686 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้ออะไหล่ Repair Kit CLU M/CYL จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2562 450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
251687 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อหม้อลมคลัทช์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2562 5,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
251688 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จ้างเหมาทำการขุดลอกทางระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 44 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางสวรรค์ - ทรัพย์ทวี ระหว่าง กม.70+000 - กม.95+157 เป็นแห่งๆ ระยะทางดำเนินการ 2 กม. 21/02/2562 469,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
251689 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2562 13,310.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
251690 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ระหว่าง กม. 347+500 - กม.347+675 ปริมาณงาน 1,365 ตารางเมตร 21/02/2562 431,473.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
251691 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ปริมาณงาน 80 แห่ง (1,155 ต้น) 30/03/2562 4,347,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
251692 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 14/02/2562 2,395.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
251693 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2562 65,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
251694 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2562 5,616.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
251695 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2562 14,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
251696 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี งานซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 9 รายการ 18/02/2562 26,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
251697 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0601 ตอน ป่าเตียน-บ้านสิ้ว ระหว่าง กม.302+654-กม.304+815 ด้านขวาทาง และทางหลวงหมายเลข 3249 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาไร่ยา-แพร่งขาหยั่ง ระหว่าง กม.2+360-กม.2+518 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงานรวม 244 ม. 14/02/2562 498,480.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
251698 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี งานจ้างเหมาผลิตป้ายจราจร จำนวน 6 รายการ 18/02/2562 66,698.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
251699 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 20/02/2562 900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
251700 แขวงทางหลวงปทุมธานี จ้างเหมาค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงปทุมธานี เพื่องานจ้างเหมาก่อสร้างอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ปริมาณงาน 1,193 อัน ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงปทุมธานี จำนวน 7 สายทาง 03/04/2562 4,350,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 251,686 ถึง 251,700 จาก 261,518 รายการ