กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
251671 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 1, 107, 1016, 1209, 1232, 1233 จำนวน 1 รายการ 21/02/2562 488,226.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
251672 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0900 ตอน อุโมงค์ – กองบิน 41 ระหว่าง กม.551+600 – กม.563+984 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 6 รายการ 21/02/2562 4,999,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
251673 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 21/02/2562 93,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
251674 แขวงทางหลวงสระบุรี วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23/01/2562 1,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
251675 แขวงทางหลวงสระบุรี วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 23/01/2562 22,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
251676 แขวงทางหลวงสระบุรี วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 23/01/2562 2,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
251677 แขวงทางหลวงสระบุรี วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23/01/2562 34,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
251678 แขวงทางหลวงสระบุรี แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามมาตราฐาน ทล.ม.408/2532 23/01/2562 70,560.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
251679 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 23 รายการ 21/02/2562 21,607.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
251680 แขวงทางหลวงสระบุรี แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง ขนาด 30" ชนิด Engineering Prismatic Grade (มอก.606-2549) 22/01/2562 46,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
251681 แขวงทางหลวงสระบุรี แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามมาตราฐาน ทล.ม.408/2532 22/01/2562 70,560.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
251682 แขวงทางหลวงสระบุรี วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 21/01/2562 1,832.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
251683 แขวงทางหลวงสระบุรี วัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 21/01/2562 63,140.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
251684 แขวงทางหลวงสระบุรี วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 21/01/2562 31,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
251685 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 05/02/2562 3,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 251,671 ถึง 251,685 จาก 261,523 รายการ