กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
250681 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 26/08/2562 172,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
250682 กองการพัสดุ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บฯ 30/09/2562 5,073,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
250683 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ยกเลิกการขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ 26/08/2562 60,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
250684 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 26/08/2562 100,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
250685 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) น้ำมันดีเซล 26/08/2562 50,277.26 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
250686 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 127 ตัน 19/08/2562 218,186.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
250687 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 26/08/2562 8,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
250688 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ยาง ขนาด 255-70-R 15 จำนวน 4 เส้น 26/08/2562 23,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
250689 แขวงทางหลวงบึงกาฬ จ้างเหมาทำการตัดหญ้าจากขอบไหล่ทาง ถึง TOE - SLOPE ทางหลวงหมายเลข 222 CS.0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ระหว่าง กม.57+816 - กม.91+400 (เป็นช่วงๆ) 26/08/2562 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
250690 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 26/08/2562 8,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
250691 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุด่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 26/08/2562 14,310.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
250692 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 10 รายการ 26/08/2562 80,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
250693 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 26/08/2562 411,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
250694 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 26/08/2562 49,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
250695 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 51 รายการ 26/08/2562 3,570,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 250,681 ถึง 250,695 จาก 281,774 รายการ