กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
250666 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๒ รายการ 28/02/2562 29,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
250667 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 28/02/2562 8,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
250668 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงนาตาล ทางหลวงหมายเลข 2112 รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 247,581.25 ตร.ม. 28/02/2562 118,839.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
250669 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 28/02/2562 255,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
250670 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 28/02/2562 99,648.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
250671 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ้างเหมาเปลี่ยนการ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์ฯ 14/01/2562 28,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
250672 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี งานซื้อวัสดุจราจรจำนวน 7 รายการ 26/02/2562 96,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
250673 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมา รหัสงาน 21412 งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทล.304 ตอน คันนายาว - แยกเข้ามีนบุรี กม.25+750 28/02/2562 161,348.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
250674 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนบางคู-ตีนเขา และตีนเขา-หาดราไวย์ ระหว่าง กม.0+000-กม.22+720 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/02/2562 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
250675 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ เพื่องานจ้างผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา (สี่เหลี่ยม) บนทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ระหว่าง กม.๗๑๐+๓๙๓-กม.๗๗๖+๖๑๗ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๑๗๐ ต้น) 19/03/2562 4,347,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
250676 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ 28/02/2562 16,326.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
250677 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมา รหัสงาน 21412 งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทล.304 ตอน คันนายาว - แยกเข้ามีนบุรี กม.25+750 28/02/2562 161,348.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
250678 ศูนย์สร้างทางลำปาง ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อมสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 (ส่วนงานทาง) ฝั่งพม่า 28/02/2562 33,531.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
250679 แขวงทางหลวงมหาสารคาม วัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 27/02/2562 250,572.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
250680 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 28/02/2562 24,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 250,666 ถึง 250,680 จาก 261,419 รายการ