กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

เอกสารการคัดเลือก อำนวยการ

ลงวันที่ 23/03/2566

เอกสารการคัดเลือกระดับ อำนวยการ

 

 

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
1. แบบแสดงข้อมูลบุคคล 912 Download
2. แบบแสดงผลสัมฤทธิ์ของงาน 780 Download
3. ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 728 Download
4. แบบรับรองประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย (เฉพาะผู้สมัครที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง หรือไม่เคยดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ) 735 Download
*ขั้นตอนการส่งเอกสารการสมัคร 760 Download
**ตัวอย่างแนวทางการกรอกเอกสาร 1,087 Download

'