กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 04/07/2567 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2567
2 01/07/2567 “สุริยะ” สั่งศึกษาถนนวงแหวนรอบเมืองชัยภูมิ แก้ปัญหาจราจร น้ำท่วม ส่งเสริมเศรษฐกิจ การขนส่ง การท่องเที่ยว ย้ำ ต้องสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน
3 30/06/2567 “สุริยะ” ร่วมคณะนายกฯ ตรวจติดตามโครงการก่อสร้าง “แยกต่างระดับคำน้ำแซบ” จังหวัดอุบลราชธานี
4 25/06/2567 กรมทางหลวง สรุปผลการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางเลี่ยงเมือง เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณเขตเมืองในภูมิภาค
5 25/06/2567 ข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่ 25 เดือน มิถุนายน 25667
6 28/06/2567 ข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่ 28 เดือน มิถุนายน 25667
7 17/06/2567 Invitation for Expression of Interest External Independent Financial Auditor Consultant
8 17/06/2567 กรมทางหลวง เร่งการก่อสร้างมอเตอร์เวย์หมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี งานโยธาคืบหน้า 98 % เดือนพฤษภาคมยอดรถวิ่งช่วงสุดสัปดาห์กว่า 9 หมื่นคัน
9 19/06/2567 ข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่ 19 เดือน มิถุนายน 25667
10 12/06/2567 กรมทางหลวงเตรียมปรับภูมิทัศน์ “สร้างจุดพักรถหนองเม็ก ทล.2440 ตอน ทางพาด - พล จ.ขอนแก่น” เพื่อลดอุบัติเหตุ และจุด Check in แห่งใหม่ริมทางหลวง
11 11/06/2567 กรมทางหลวง พร้อมรับมือฤดูฝนและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทาง
12 07/06/2567 ข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่7 เดือนมิถุนายน2567
13 13/06/2567 ข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่ 13 เดือน มิถุนายน 25667
14 06/06/2567 เปิดวิ่ง! ถนนตัดใหม่ ทล.1421 สายเชียงราย - อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ระยะทาง 48 กิโลเมตร เพิ่มประสิทธิภาพคมนาคมขนส่งเดินทางไทย - ลาว – จีน พร้อมจุดชมวิวสะพานข้ามหนองหลวง
15 31/05/2567 การประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างความตกลงว่าด้วยกรรมสิทธิ์ การใช้ การบริหาร และการบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย - กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน - สตึงบท) ร่วมไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 4