กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
1 17/04/2567 ถึง 31/05/2567 ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักงานทางหลวงที่ 1
2 11/04/2567 ถึง 22/04/2567 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลืกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ปฏิบัติงานประจำงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงปัตตานี
3 29/03/2567 ถึง 29/03/2568 ตำแหน่งพนักงานโยธา และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และตำแหน่งพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
4 28/03/2567 ถึง 30/04/2567 พนักงานธุรการ สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
5 26/03/2567 ถึง 26/04/2567 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้่างเป็นพนักงานราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 5
6 27/02/2567 ถึง 31/12/2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ศูนย์สร้างทางลำปาง
7 14/02/2567 ถึง 30/04/2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตามวุฒิ) ตำแหน่ง : พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 18
8 26/01/2567 ถึง 26/01/2568 ตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักบริหารบำรุงทาง
9 23/01/2567 ถึง 26/01/2569 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 9
10 22/12/2566 ถึง 30/04/2567 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 17
11 22/12/2566 ถึง 30/04/2567 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 17
12 16/11/2566 ถึง 02/11/2568 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานธุรการ และพนักงานบริการ สำนักก่อสร้างทางที่ 1
13 16/10/2566 ถึง 16/10/2568 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม และตำแหน่ง พนักงานโยธา สำนักแผนงาน
14 29/08/2566 ถึง 31/12/2567 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 2 อัตรา สำนักงานทางหลวงที่ 15
15 18/08/2566 ถึง 18/08/2568 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ