กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 2 อัตรา

ลงวันที่ 29/08/2566

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 2 อัตรา

 
1. ตำแหน่ง นักงานโยธา
- สังกัด แสำนักงานทางหลวงที่ 15                       จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
- สังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 15                        จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
สทล.15.1_4168_29.08.2566 240 Download

'