กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ตำแหน่งพนักงานโยธา และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และตำแหน่งพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7

ลงวันที่ 29/03/2567

ประกาศ สำนักงานทางหลวงที่ 7 กรมทางหลวง
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่ได้มีประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ 8 มกราคม 2567 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานโยธา และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และตำแหน่งพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7 นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามเอกสาร (File Download)แนบท้ายประกาศนี้

[ สำคัญ!!-1] เอกสารดาวน์โหลด : ประกาศ พนักงานราชการ.pdf
ลิ้งค์สำรอง
/

[ สำคัญ!!-2] หากดาวน์โหลดเอกสารไม่ได้รบกวน INBOX ส่งข้อความมาขอไฟล์เอกสารได้ที่
>>facebook<< สำนักงานทางหลวงที่ 7 กรมทางหลวง
ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
- สังกัด แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ลำดับที่ 1
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
- สังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 7 ลำดับที่ 1
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
- สังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 7 ลำดับที่ 1

มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ณ งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 7 ในวันที่ 24 เม.ย. 2567 เวลา 09.30 น.

อนึ่ง ผู้ผ่านการเลือกสรรลำดับถัดไปของตำแหน่ง เมื่อมีอัตราว่างและสำนักงานทางหลวงที่ 7 มีความประสงค์จะจัดจ้าง จะมีหนังสือแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่
ให้ไปรายงานตัวตามลำดับที่ขึ้นบัญชีการเลือกสรร และในกรณีที่มีตำแหน่งว่างในส่วนราชการอื่น บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรนี้จะใช้ในการจัดจ้างในส่วนราชการอื่นได้ด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ ก.พ. กำหนด 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ประกาศพนักงานราชการ 366 Download

'