ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ด้านก่อสร้างทางหลวง/สะพาน
ลงวันที่ 09/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
การบริหารโครงการ 384 Download
การควบคุมการก่อสร้างทาง 644 Download
การควบคุมงานก่อสร้างสะพานและอาคารระบายน้ำ 548 Download
การควบคุมคุณภาพวัสดุ 883 Download
STANDARD DRAWINGS PART I 76 Download
STANDARD DRAWINGS PART II 89 Download
STANDARD DRAWINGS 2015 REVISION (2018 EDITION) 138 Download
แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงด หรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง สิงหาคม 2561 119 Download
รายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 1 387 Download
รายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 2 242 Download
คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล. 229 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
 Visitor  4a3c56050582