ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ด้านก่อสร้างทางหลวง/สะพาน
ลงวันที่ 09/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
การบริหารโครงการ 910 Download
การควบคุมการก่อสร้างทาง 1,370 Download
การควบคุมงานก่อสร้างสะพานและอาคารระบายน้ำ 1,081 Download
การควบคุมคุณภาพวัสดุ 1,575 Download
STANDARD DRAWINGS PART I 927 Download
STANDARD DRAWINGS PART II 763 Download
STANDARD DRAWINGS 2015 REVISION (2018 EDITION) 1,520 Download
แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงด หรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง สิงหาคม 2561 1,001 Download
รายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 1 3,327 Download
รายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 2 2,479 Download
คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล. 1,193 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.