ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ด้านสำรวจและออกแบบ
ลงวันที่ 09/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ประเภทเกาะกลางถนน และการออกแบบรูปตัดงานขยายทางหลวง 579 Download
การจำแนกงานตัดคันทาง (ดิน-หินผุ-หินแข็ง) 423 Download
คู่มือประกอบการใช้แบบมาตรฐาน 2,914 Download
การเขียนแบบวิศวกรรมงานทาง 672 Download
แบบมาตรฐานโครงสร้างสะพาน 739 Download
คู่มือการออกแบบอาคารระบายน้ำ ส่วนที่1 464 Download
คู่มือการออกแบบอาคารระบายน้ำ ส่วนที่2 397 Download
STANDARD DRAWINGS PART I 233 Download
STANDARD DRAWINGS PART II 184 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
 Visitor  4a3c56050582