ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
1 15/09/2565 ถึง 31/10/2565 วิศวกรโยธา,นายช่างโยธา,นายช่างสำรวจ,นายช่างเครื่องกล,นายช่างไฟฟ้า แขวงทางหลวงหนองคาย
2 12/09/2565 ถึง 30/09/2565 ประกาศแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ ๑ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง คนงาน จำนวน ๖ อัตรา แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
3 06/09/2565 ถึง 31/10/2565 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์สร้างทางลําปาง
4 05/09/2565 ถึง 04/09/2567 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง พนักงานบริการ) สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
5 31/08/2565 ถึง 30/07/2566 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา จำนวน 2 อัตรา สำนักงานทางหลวงที่ 15
6 15/08/2565 ถึง 05/08/2567 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และ พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 16
7 22/07/2565 ถึง 21/07/2567 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง พนักงานโยธา) สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
8 22/07/2565 ถึง 22/07/2567 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
9 21/07/2565 ถึง 19/07/2567 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา และพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานทางหลวงที่ 9
10 20/07/2565 ถึง 31/10/2565 ขึ้นบัญชี ตำแหน่งพนักงานโยธา และพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
11 20/07/2565 ถึง 31/10/2565 ขึ้นบัญชี ตำแหน่งพนักงานโยธา สังกัด สำนักงานทางหลวงที่ ๗ (ขอนแก่น) สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
12 08/07/2565 ถึง 08/07/2567 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ สำนักงานเลขานุการกรม
13 01/07/2565 ถึง 30/09/2567 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเครื่องกล ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
14 28/06/2565 ถึง 30/01/2568 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์สร้างทางสงขลา
15 20/06/2565 ถึง 30/09/2565 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีลูกจ้างชั่วคราว (ตามวุฒิการศึกษา) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.