ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
1 18/01/2565 ถึง 13/01/2567 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานเครื่องกล พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 9
2 13/01/2565 ถึง 30/09/2565 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
3 13/01/2565 ถึง 28/02/2565 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นิติกร พนักงานเครื่องกล พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานทางหลวงที่ 1
4 04/01/2565 ถึง 01/03/2565 ชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานเครื่องกล พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานทางหลวงที่ 17
5 22/12/2564 ถึง 15/12/2566 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร สำนักงานทางหลวงที่ 9
6 17/12/2564 ถึง 17/12/2565 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา รายละเอียดตามไฟล์แนบ สำนักงานทางหลวงที่ 15
7 13/12/2564 ถึง 31/12/2565 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่
8 27/10/2564 ถึง 27/10/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก สอบภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และ สอบสัมภาษณ์ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำเเหน่ง คนงาน แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
9 08/06/2564 ถึง 30/06/2565 พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักบริหารบำรุงทาง
10 23/04/2564 ถึง 23/04/2567 ตำแหน่งพนักงานบริการ และ ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
11 05/04/2564 ถึง 31/03/2566 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ และ ตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 16
12 29/03/2564 ถึง 22/03/2566 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 9
13 25/03/2564 ถึง 17/03/2566 ขอส่งประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 8
14 28/01/2564 ถึง 08/02/2566 ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน) และพนักงานโยธา สำนักแผนงาน
15 09/09/2563 ถึง 27/08/2565 ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ และ พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 16
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
 Visitor  4a3c56050582