กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

แบบฟอร์มการประเมินทดลอง (ข้าราชการบรรจุใหม่) (ปรับปรุงใหม่ 15 กันยายน 2566)

ลงวันที่ 18/05/2563

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
แบบฟอร์มการประเมินผลทดลองฯ (ข้าราชการบรรจุใหม่) (ปรับปรุงใหม่ 15 กันยายน 2566) 5,184 Download
แบบตรวจสอบรายการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ปรับปรุงใหม่ 15 กันยายน 2566) 352 Download
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ปรับปรุงใหม่ 15 กันยายน 2566) 325 Download

'