กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

จัดประชุมสรุปผลการศึกษา (สัมมนาครั้งที่ 3) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4 ช่วง จุดตัดทางแยกปะทิว - แยกท่าแซะ

ลงวันที่ 18/12/2566

           วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 8:30-12:00 กรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ ได้ดำเนินการจัดประชุมสรุปผลการศึกษา (สัมมนาครั้งที่ 3) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4 ช่วง จุดตัดทางแยกปะทิว - แยกท่าแซะ โดยมีนายคุณวุฒิ สุนทรนนท์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ผู้จัดการโครงการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับโครงการ และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วยบริษัท วิศวกร 31 จำกัด บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท ลูเซ่ ครีเอชั่น จำกัด และบริษัท สิ่งแวดล้อมสยาม จำกัด เข้าร่วมประชุม การนี้ได้รับเกียรติจากนายธนนท์ พรรพีภาส ปลัดจังหวัดชุมพร เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

 
 

'