กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม

จัดประชุมปัจฉิมนิเทศ (สัมมนาครั้งที่ 3) โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข 317 จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม ระหว่าง กม.82+000 - กม.91+000

ลงวันที่ 24/11/2566

          วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8:30 – 16:00 น. กรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ ร่วมจัดประชุมปัจฉิมนิเทศ (สัมมนาครั้งที่ 3) โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข 317 จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม ระหว่าง กม.82+000 - กม.91+000 โดยมีนายนิรันดร์ จันทร์ชม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่จากสำนักสำรวจและออกแบบ การนี้ นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี และนายพรพิชิต กลิ่นมาลี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระแก้ว ได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยมี นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายสมบัติ เสียมทอง นายอำเภอวังสมบูรณ์ ให้เกียรติเป็นประธาน ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนม อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว


'