กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม

จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการบูรณะและก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำปาว

ลงวันที่ 31/10/2566

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 9:00 - 12:00 น.? กรมทางหลวง? โดย?สำนักสำรวจและออกแบบ? ร่วมจัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการบูรณะและก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำปาว บนทางหลวงหมายเลข 2023 ตอน น้ำฆ้อง - ศรีธาตุ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โดยมี นายประยุทธ ยิ่งหาญ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานออกแบบโครงสร้างที่ 6 และคณะทำงานจากกลุ่มงานออกแบบโครงสร้างที่ 5? พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักก่อสร้างสะพาน? เข้าร่วมการประชุม? ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก?นายทินกร ดอนธงขวา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานเปิดการประชุม ณ หอประชุมอำเภอกุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

 

'