กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
ลงวันที่ 21/03/2561

 

ลำดับที่ 

 

หนังสือพิมพ์

 

รายละเอียดข่าวโดยสรุป

 

 

หมายเหตุ

1.

เดลินิวส์

       เทศกาลสงกรานต์ปี 61 กระทรวงคมนาคมกำหนดนโยบาย 777 ยกกำลัง 3 โดย ได้ร่วมมือสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งจุดตรวจเพิ่ม สำหรับทล.ได้เน้นย้ำเรื่อง "การหลับใน" มากที่สุด จึงมีการรณรงค์ “ง่วงจอดพัก” ขึ้น

 

2.

เดลินิวส์

     ความคืบหน้าการสร้างจุดรับ - ส่งผู้โดยสารที่รังสิต ฝั่งตรงข้ามห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ขณะนี้กรมทางหลวงอยู่ระหว่างปรับพื้นที่ผิวถนนและดำเนินการเรื่องระบบสุขาภิบาล คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือน มี.ค. 61

คอลัมน์

Lineทาง

3.

ไทยรัฐ

     หน่วยงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลาลงพื้นที่อ่าวไทยบริเวณรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองสงขลาและอำเภอจะนะ เพื่อจัดสร้างอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเล  โดยขอความอนุเคราะห์ท่อกลม คสล.ที่ไม่ใช้แล้วจากกรมทางหลวง จำนวน 200 ท่อ มาจัดวางเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561 261 ดาวน์โหลด

'