กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2561
ลงวันที่ 07/03/2561

ลำดับที่ 

หนังสือพิมพ์

รายละเอียดข่าวโดยสรุป

หมายเหตุ

1.

ข่าวสด

เดอะ เนชั่น

กรมทางหลวง สรุปสถิติการตรวจจับรถบรรทุกน้ำหนักเกินหลังออกนโยบายปรับปรุงเครือข่ายด่านชั่งน้ำหนักถาวรและด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ทั่วประเทศตั้งแต่ปี 59  สามารถจับกุมได้ รวม 6,552 คัน ปีงบประมาณ 60  จำนวน 4,454 คัน และปีงบประมาณ 61 จำนวน 2,098 คัน

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมทางหลวง

2.

เดลินิวส์

กรมทางหลวง แจ้งถึงความคืบหน้าโครงการขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 12 (ตาก - แม่สอด) ระยะทาง 76.13 กม.   ขณะนี้การขยายช่องจราจร ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว จำนวน 3 ตอน เหลือ 4 ตอน มีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ เดือน มิ.ย. 62

 

3.

ฐานเศรษฐกิจ

กรมทางหลวง เดินหน้าโครงการทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี – ปากท่อ) เชื่อมถนนพระราม 2 ระยะทาง 75 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมโลจิสติกส์ภาคใต้

 

4.

เดลินิวส์

คอลัมน์ฯ เขียนถึง กรมทางหลวงได้ทำเส้นทางรถไฟไทย-จีน จากบ้านกลางดง – ปางสีดา ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร

คอลัมน์

บ้านเกิด     เมืองนอน

5.

ไทยรัฐ

คอลัมน์ฯ เขียนถึง คุณสาวิตรี อาชีพโกศล ร้องเรียนกลุ่มชาวบ้านบุกรุกถนนหลวงเส้นทางประวัติศาสตร์การค้า จ.สมุทรสงคราม ทั้งนี้ กรมทางหลวงยังไม่เร่งรื้อถอนบ้านที่บุกรุก ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

คอลัมน์

แวดวง

รอบกรุง

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2561 594 ดาวน์โหลด

'