กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ฉบับที่...) พ.ศ....
ลงวันที่ 22/02/2567

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ฉบับที่...) พ.ศ...

โดยสารมารถแสดงความคิดเห็นได้ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 7 มีนาคม 2567

ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น
1. บันทึกหลักการและเหตุผล
2. ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ คลิก<<<

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
บันทึกหลักการและเหตุผล 39 ดาวน์โหลด
ร่างกฎกระทรวง 44 ดาวน์โหลด

'