กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการ การประชุมมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างข่ายทางหลวงแผ่นดิน งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ลงวันที่ 28/04/2565

นายกฤษณ์ หย่ำวิไล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1พร้อมข้าราชการในสังกัด จัดการประชุมมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้างข่ายทางหลวงแผ่นดิน งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทางทางหลวงหมายเลข 1196 0100 ตอน วังโป่ง - ด่านแม่คำมัน ระหว่าง กม.0+411.500 - กม.5+270.000 โดยมี นายอดิศร จันทร์จำเนียร วิศวกรโยธาชำนาญการ และนายสมศักดิ์ จึงสำเร็จการ นิติกรชำนาญการ สำนักทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เป็นวิทยากรให้คำแนะนำ แก่ตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อาศัยอยู่สองข้างทางหลวงโดยมี นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นประธานเปิดโครงการประชาชนมีส่วนร่วม


'