กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการ การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณศาลาการเปรียญวัดบ้านหนองแวงน้อย ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ลงวันที่ 28/04/2565

นายเกียรติพงษ์ เจียรนัยธนะกิจ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่จากส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน ในการดำเนินงานก่อสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด –หนองคูโคก ระหว่าง กม.15+044 - กม.17+000 โดยมีนายตัน สวัสดิ์แวงควง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง เป็นประธานในการประชุม 


'