กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งพนักงานโยธา สังกัดแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1

ลงวันที่ 11/04/2567

ประกาศกรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

ในตำแหน่งพนักงานโยธา สังกัดแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1

วันที่สอบ 24 เมษายน 2567 เวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักงานทางหลวงที่ 2

ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2567

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ตำแหน่งพนักงานโยธา สังกัดแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 203 Download

'