กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
1 14/05/2567 ถึง 31/05/2567 พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 08/05/2567 ถึง 03/06/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และพนักงานบริการ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
3 22/04/2567 ถึง 26/07/2568 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 5
4 20/03/2567 ถึง 31/08/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 17
5 09/02/2567 ถึง 31/12/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ศูนย์สร้างทางลำปาง
6 01/02/2567 ถึง 28/02/2568 ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานโยธา พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานธุรการและพนักงานบริการ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
7 19/12/2566 ถึง 19/12/2567 พนักงานโยธา สำนักบริหารบำรุงทาง
8 16/11/2566 ถึง 30/09/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะครั้งที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
9 14/06/2566 ถึง 14/06/2573 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป 2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
10 13/06/2566 ถึง 13/06/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานโยธา สำนักบริหารบำรุงทาง
11 09/12/2565 ถึง 09/12/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 16
12 23/06/2565 ถึง 03/09/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่1 พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน สำนักงานทางหลวงที่ 8