กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
1 01/12/2566 ถึง 24/12/2566 ประกาศ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๑ (พิจิตร) เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวันตามวุฒิ) ตำแหน่งนายช่างโยธา ๒ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
2 27/11/2566 ถึง 19/12/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ สำนักงานทางหลวงที่ 4
3 20/11/2566 ถึง 30/12/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน และ ลูกจ้างชั่วคราวรายวันตามวุฒิ และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ศูนย์สร้างทางลำปาง
4 16/11/2566 ถึง 30/09/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะครั้งที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
5 24/10/2566 ถึง 31/12/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 17
6 14/06/2566 ถึง 14/06/2573 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป 2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
7 13/06/2566 ถึง 13/06/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานโยธา สำนักบริหารบำรุงทาง
8 23/03/2566 ถึง 01/01/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ศูนย์สร้างทางสงขลา
9 10/01/2566 ถึง 10/01/2567 พนักงานโยธา สำนักบริหารบำรุงทาง สำนักบริหารบำรุงทาง
10 09/12/2565 ถึง 09/12/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 16
11 23/06/2565 ถึง 03/09/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่1 พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน สำนักงานทางหลวงที่ 8