กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในตำแหน่ง พนักงานโยธา

ลงวันที่ 05/04/2567

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
- 89 Download

'