กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ การประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา

ลงวันที่ 04/04/2567

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์) ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ การประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1

1. ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สังกัดแขวงทางหลวงชุมพร จำนวน 3 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานโยธา สังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี จำนวน 2 อัตรา

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
สทล.151 2073 152 Download

'