กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว

ลงวันที่ 04/04/2567

                   รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว

        ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เพศ ชาย/หญิง

งานปรับซ่อมเครื่องจักรกล  แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๓ (บ้านไผ่)

มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อปฎิบัติงานในตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

 วันที่ 9 - 19 เมษายน 2567

คุณสมบัติ

  1. เพศชาย/หญิง
  2. อายุไม่เกิน 35 ปี
  3. วุฒิการศึกษา ปวช,ปวส.
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี Microsoft  office,Excel
  5. พิมพ์งานได้รวดเร็ว คล่องแคล่ว
  6. มีทักษาในการติดต่อประสานงาน และมีมนุษย์สัมพันธืที่ดี  ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

 

 

 

ค่าตอบแทน

        อัตราจ้างวันละ  377.85  บาท

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  3. วุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
  4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

 

สนใจติดต่อยื่นใบสมัครและสอบถามรายละเอียดที่

  แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๓ (บ้านไผ่)

โทรติดต่อ  043-272-149


'