กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรับสมัคร
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
1 01/12/2566 ถึง 08/12/2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
2 27/11/2566 ถึง 28/12/2566 พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่
3 27/11/2566 ถึง 01/12/2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรหาพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
4 24/11/2566 ถึง 08/12/2566 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงานเลขานุการกรม
5 20/11/2566 ถึง 08/12/2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา สำนักอำนวยความปลอดภัย
6 16/11/2566 ถึง 03/12/2566 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา และตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักก่อสร้างสะพาน
7 15/11/2566 ถึง 29/12/2566 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 9
8 13/11/2566 ถึง 13/11/2567 ขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา สำนักบริหารบำรุงทาง
9 06/11/2566 ถึง 31/12/2566 ประกาศศูนย์สร้างทางลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ศูนย์สร้างทางลำปาง
10 06/11/2566 ถึง 31/12/2566 ประกาศศูนย์สร้างทางลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันตามวุฒิ ศูนย์สร้างทางลำปาง
11 19/10/2566 ถึง 19/10/2567 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารบำรุงทาง
12 17/10/2566 ถึง 31/12/2566 คนงาน แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
13 31/05/2566 ถึง 31/05/2567 พนักงานโยธา สำนักบริหารบำรุงทาง สำนักบริหารบำรุงทาง
14 26/05/2566 ถึง 26/05/2569 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2