กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรับสมัคร
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
1 24/06/2567 ถึง 08/07/2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัด แขวงทางหลวงแพร่ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
2 18/06/2567 ถึง 03/07/2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา สำนักงานทางหลวงที่ 15
3 12/06/2567 ถึง 25/06/2567 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
4 11/06/2567 ถึง 05/07/2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักก่อสร้างทางที่ 2
5 31/05/2567 ถึง 30/06/2568 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานโยธา ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
6 28/05/2567 ถึง 04/04/2568 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา และ พนักงานโยธา (สำหรับผู้พิการ) สำนักงานทางหลวงที่ 5
7 24/05/2567 ถึง 31/12/2567 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์สร้างทางสงขลา
8 20/02/2567 ถึง 30/06/2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 17
9 26/01/2567 ถึง 31/12/2567 ประกาศศูนย์สร้างทางลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ศูนย์สร้างทางลำปาง
10 11/01/2567 ถึง 11/01/2568 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา,ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร,ตำแหน่งพนักงานธุรการ,ตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
11 13/11/2566 ถึง 13/11/2567 ขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา สำนักบริหารบำรุงทาง
12 19/10/2566 ถึง 19/10/2567 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารบำรุงทาง
13 26/05/2566 ถึง 26/05/2569 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2