กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรับสมัคร
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
1 23/02/2567 ถึง 09/03/2567 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานธุรการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
2 21/02/2567 ถึง 09/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา 1 อัตรา สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
3 20/02/2567 ถึง 30/06/2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 17
4 20/02/2567 ถึง 01/03/2567 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
5 16/02/2567 ถึง 06/03/2567 พนักงานธุรการ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
6 15/02/2567 ถึง 29/02/2567 พนักงานธุรการ สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
7 14/02/2567 ถึง 28/02/2567 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานทางหลวงที่ 12
8 09/02/2567 ถึง 29/02/2567 ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจสอบภายใน
9 07/02/2567 ถึง 29/02/2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
10 01/02/2567 ถึง 31/03/2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ สำนักงานทางหลวงที่ 1
11 26/01/2567 ถึง 27/02/2567 พนักงานธุรการ กองการเจ้าหน้าที่
12 26/01/2567 ถึง 31/12/2567 ประกาศศูนย์สร้างทางลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ศูนย์สร้างทางลำปาง
13 12/01/2567 ถึง 01/01/2568 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๕ อัตรา สำนักงานทางหลวงที่ 15
14 11/01/2567 ถึง 11/01/2568 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา,ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร,ตำแหน่งพนักงานธุรการ,ตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
15 08/01/2567 ถึง 30/04/2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตามวุฒิ) ตำแหน่ง : พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 18