กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

สำนักก่อสร้างสะพาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ลงวันที่ 14/05/2567

คุณสมบัติ

วุฒิ ปวส. อัตราค่าจ้าง 500/วัน

วุฒิ ปวช. อัตราค่าจ้าง 408.70/วัน

ผู้สนใจติดต่อยื่นเอกสารสมัครงานได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-3540068, 02-3546645

ในวันและเวลาราชการ


'