กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา

ลงวันที่ 11/07/2566

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 6 อัตรา

1. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
- สังกัด แขวงทางหลวงชุมพร                             จำนวน 1 อัตรา
- สังกัด แขวงทางหลวงราชบุรี                            จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
- สังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 15                        จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง พนักงานโยธา
- สังกัด แขวงทางหลวงชุมพร                             จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
- สังกัด แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)        จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่ง นิติกร
- สังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 15                        จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 6 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2566) 316 Download

'