กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ลงวันที่ 29/06/2566

ประกาศกรมทางหลวง  เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะและสมรรถนะ  ครั้งที่ 1  และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ  ครั้งที่ 2  พร้อมกำหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบ  ในตำแหน่ง  พนักงานบริการ  พนักงานธุรการ  พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร  พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร  และพนักงานโยธา  ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 2566 242 Download

'