กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
1 21/05/2567 ถึง 30/05/2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบในตำแหน่งพนักงานบริการ กองการพัสดุ
2 20/05/2567 ถึง 04/06/2567 ประกาศลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
3 17/05/2567 ถึง 28/05/2567 พนักงานธุรการ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
4 17/05/2567 ถึง 28/05/2567 พนักงานธุรการ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
5 17/05/2567 ถึง 31/05/2567 ตำแหน่งพนักงานธุรการ และ ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่
6 14/05/2567 ถึง 28/05/2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 4
7 03/05/2567 ถึง 29/05/2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 5
8 04/04/2567 ถึง 30/08/2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ สำนักงานทางหลวงที่ 17
9 28/02/2567 ถึง 28/02/2568 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา , และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานธุรการ และพนักงานบริการ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
10 16/02/2567 ถึง 31/12/2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ศูนย์สร้างทางลำปาง
11 15/01/2567 ถึง 15/01/2568 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานโยธา สำนักบริหารบำรุงทาง
12 03/01/2567 ถึง 30/09/2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
13 29/06/2566 ถึง 29/06/2570 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
14 26/06/2566 ถึง 26/06/2567 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 สำนักบริหารบำรุงทาง
15 01/05/2566 ถึง 01/01/2569 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ศูนย์สร้างทางสงขลา