กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา

ลงวันที่ 19/06/2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา 

ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน  2 อัตรา 

สังกัดแขวงทางหลวงชุมพร    จำนวน    1  อัตรา

สังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี   จำนวน    1  อัตรา 

 

ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร 1 อัตรา

สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) จำนวน  1  อัตรา

 

ตำแหน่งพนักงานโยธา จำนวน 2 อัตรา

สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)   จำนวน    1   อัตรา

สังกัดแขวงทางหลวงชุมพร                             จำนวน    1   อัตรา

 

ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

สังกัดแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)    จำนวน  1  อัตรา

 

ตำแหน่งนิติกร จำนวน  1 อัตรา

สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)   จำนวน    1   อัตรา

 

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 66) 570 Download
ใบสมัครพนักงานราชการ 522 Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการประเมินสมรรถะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ การประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 66) 335 Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2566) 411 Download

'