กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม
ข้อมูลวีดิโอ
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ไฟล์วีดิโอ ชื่อไฟล์วีดิโอ
76 23/12/2561
ทางเลี่ยงรถติดช่วงเทศกาล กรุงเทพฯ ไปภาคใต้
77 23/12/2561
ทางเลี่ยงรถติดช่วงเทศกาล กรุงเทพฯ ไปอีสาน
78 20/12/2561
เส้นทางแนะนำไปภาคเหนือช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
79 20/12/2561
กรมทางหลวงเตือนเส้นทางเสี่ยงจากการหลับใน
80 18/12/2561
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมผืนป่า ทล. 304
81 18/12/2561
กรมทางหลวงเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่
82 15/12/2561
ป้ายบอกความลาดชัน มีความหมายอย่างไร
83 12/12/2561
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ ทล.3188 ทางเลี่ยงเมืองแก่งคอย
84 11/12/2561
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกโรงพยาบาลนพรัตน์ ทล.304
85 10/12/2561
ความคืบหน้ามอเตอร์เวย์ 3 สายทาง
86 08/12/2561
ต้องเดินทางไกล ควรเตรียมตัวอย่างไร
87 05/12/2561
โครงการก่อสร้างทล. 33 บางปะหัน - หินกอง ตอนบ.ภาชี - บ.หินกอง
88 04/12/2561
โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับทล.9 กับ ทล.345 (ต่างระดับบางบัวทอง)
89 03/12/2561
โครงการก่อสร้างทล.3126 ทางเข้าท่าอากาศยานอู่ตะเภา แล้วเสร็จ
90 01/12/2561
ตากข้าวบนทางหลวง ผิดกฎหมายหรือไม่