กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม
ข้อมูลวีดิโอ
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ไฟล์วีดิโอ ชื่อไฟล์วีดิโอ
61 21/05/2562
เลิกสำเนา
62 04/04/2562
เตรียมพร้อมทุกเส้นทางรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์
63 28/02/2562
ประธานอาเซียนของไทย ปี 2562
64 31/01/2562
กรมทางหลวง ลดปัญหาฝุ่น PM2.5 บริเวณ ด่านฯทับช้าง1และ2
65 28/01/2562
กระบวนการก่อสร้างทางในรูปแบบต่างๆ
66 28/01/2562
งานแอสฟัลต์คอนกรีต
67 28/01/2562
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1290 สาย อ.เชียงแสน – อ.เชียงของ แล้วเสร็จ
68 28/01/2562
การทดสอบการบรรทุกน้ำหนักของเสาเข็ม (Pile Load Test)
69 16/01/2562
สถานี. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 408 สายนาทวี - ด่านประกอบ จ.สงขลา
70 15/01/2562
สถานี. โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่-ชายแดนไทย/มาเลเซีย
71 09/01/2562
โครงการก่อสร้างทาง สายเมืองแกลง ขณะนี้เสร็จสมบูรณ์ 100 % พร้อมเปิดใช้งานแล้วนะครับ
72 05/01/2562
เส้นสีขอบทางเท้ามีความหมายอย่างไร
73 26/12/2561
ทางเลี่ยงรถติดช่วงเทศกาล กรุงเทพฯ ไปภาคตะวันออก
74 24/12/2561
เส้นทางแนะนำไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
75 23/12/2561
ทางเลี่ยงรถติดช่วงเทศกาล กรุงเทพฯ ไปเหนือ