กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
31 21/07/2566 ถึง 30/09/2567 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3)
32 05/07/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
33 01/06/2566 ถึง 26/02/2567 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
34 31/05/2566 ถึง 26/02/2567 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
35 10/05/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
36 24/04/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
37 03/04/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3)
38 16/03/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
39 01/03/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3)
40 03/01/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
41 28/12/2565 ถึง 25/02/2567 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
42 22/12/2565 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
43 22/12/2565 ถึง 25/02/2567 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
44 22/09/2565 ถึง 22/05/2567 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
45 19/09/2565 ถึง 31/01/2567 แบบคำร้องขอข้อมูลผลการสอบ