กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
661 22/01/2565 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 22 มกราคม 2565
662 21/01/2565 กรมทางหลวงก่อสร้าง ทล.1421 ตอน บ.ใหม่มงคล – อ.ขุนตาล จ.เชียงราย แล้วเสร็จ รองรับการคมนาคมขนส่งเส้นทางสาย R3A
663 21/01/2565 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 21 มกราคม 2565
664 20/01/2565 กรมทางหลวงยกระดับถนนปลอดภัยขยาย 8 ช่องจราจร สาย 3 ช่วง อ.บ้านฉาง-ระยอง แก้ไขการจราจรสายหลัก รองรับโครงข่ายคมนาคมขนส่งในอนาคต พัฒนาการเดินทางพื้นที่ EEC ตามนโยบายรัฐบาล ก่อสร้างคืบหน้ากว่า 40 % คาดแล้วเสร็จกลางปี 2566
665 20/01/2565 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 20 มกราคม 2565
666 19/01/2565 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 19 มกราคม 2565
667 18/01/2565 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวัน ที่ 18 มกราคม 2565
668 17/01/2565 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 17 มกราคม 2565
669 16/01/2565 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 16 มกราคม 2565
670 15/01/2565 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 15 มกราคม 2565
671 14/01/2565 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวัน ที่ 14 มกราคม 2565
672 13/01/2565 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 13 มกราคม 2565
673 12/01/2565 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวัน ที่ 12 มกราคม 2565
674 11/01/2565 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 11 มกราคม 2565
675 10/01/2565 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 10 มกราคม 2565