ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 จัดประชุมโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง
ลงวันที่ 15/05/2564

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 จัดประชุมโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ปากทางท่าลี่ - สะพานแม่กลาง ระหว่าง กม.60+850 - กม.62+300 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่


'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.