ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0403 ตอน ป่าขนุน - วังผาชัน ระหว่าง กม.250+350 - กม.253+150
ลงวันที่ 04/05/2564

การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0403 ตอน ป่าขนุน - วังผาชัน ระหว่าง กม.250+350 - กม.253+150 วันที่ 29 ตุลาคม เวลา 09.00 น.

แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ได้จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคพัฒนาทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0403 ตอน ป่าขนุน - วังผาชัน ระหว่าง กม.250+350 - กม.253+150 โดยมี นายกฤษณ์ หย่ำวิไล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาการเปรียญวัดบ่อพระ ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.