กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ งานจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงาน โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 26/04/2567 132,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง (พ.ศ.2566 - 2570)) 07/04/2565 6,490,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 (Contract Variation No.4) สัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง Construction Supervision Consultant, CSC (โครงการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ตามโครงการเงินกู้ ADB 15/10/2564 272,920,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ จ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) จ.บึงกาฬ 28/02/2567 77,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ จ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) จ.บึงกาฬ 01/04/2563 77,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ