กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) สัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 23 สายร้อยเอ็ด - ยโสธร (ตอน 1) ระหว่าง กม.115+512.000 - กม.141+412.000 ระยะทางยาวประมาณ 25.900 กิโลเมตร 30/12/2563 960,724,162.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) สัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 22 สายสกลนคร-นครพนม (ตอน 1) ระหว่าง กม.155+480 - กม.156+950, กม.180+540-กม.188+400 และ กม.189+100-กม.197+676 ระยะทางยาวประมาณ 17.906 กิโลเมตร 30/09/2563 827,776,711.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) สัญญ้าจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 22 อ.หนองหาน - อ.พังโคน (ตอน 2) ระหว่าง กม.88+000 - กม.104+700 ระยะทางยาวประมาณ 16.700 กิโลเมตร 15/09/2563 954,248,133.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข 212 และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน) จ.บึงกาฬ 1 แห่ง 23/04/2567 787,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) สัญญ้าจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 22 อ.หนองหาน - อ.พังโคน (ตอน 1) ระหว่าง กม.60+000 - กม.74+850 และ กม.79+420 - กม.88+000 ระยะทางยาวประมาณ 23.430 กิโลเมตร 17/07/2563 987,302,011.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) สัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 23 สายร้อยเอ็ด - ยโสธร (ตอน 2) ระหว่าง กม.142+412 - กม.175+500 ระยะทางยาวประมาณ 33.088 กิโลเมตร 10/07/2563 1,094,117,970.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) สัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 22 สกลนคร - นครพนม (ตอน 1) ระหว่าง กม.155+480 - กม.156+950, กม.180+540 - กม.188+400 และ กม.189+100 - กม.197+676 ระยะทางยาวประมาณ 17.906 กิโลเมตร 27/05/2563 827,776,711.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) สัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 22 สกลนคร - นครพนม (ตอน 2) ระหว่าง กม.197+676 - กม.223+073.635 ระยะทางยาวประมาณ 25.398 กิโลเมตร 27/05/2563 867,033,106.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 23 จาก 23 รายการ