กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสุรินทร์
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง -
เลขที่คำสั่ง -
ชื่อโครงการ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566
งบประมาณ 0.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 08/12/2566 29/12/2566